top of page

Yapılandırmanın içeriği

BDDK tarafından 15 Ağustos’ta yayınlanan Finansal Sektöre olan Borçların Yeniden Yapılandırmasının çerçeve anlaşması üzerinde çalışmalara devam ediliyor. Bankalar Birliği’nin yürüttüğü bu çerçeve anlaşmaya göre şirketler, bankalara ve faktöring şirketleri gibi finans kuruluşlarına olan borçlarında yapılandırmaya gidebilecek. Yapılandırma 100 milyon TL ve üzeri borçlarda söz konusu olabilecek. Yani bu düzenlemenin büyük ölçekli şirketleri hedeflediği görülüyor.

7 bankanın dahil olduğu anlaşmada kredi borçlarının vadesinin uzatılması, borçlulara ek kredi verilmesi, kredilerin yenilemesi, anapara-faiz alacağını indirilmesi veya bunlardan vazgeçilmesi gibi tedbirler alınabilecek. Anapara, faiz veya kar payı alacaklarını, kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, devralmak, tasfiye etmek ve satmak da çerçeve anlaşma ile alınabilecek tedbirler arasında yer alıyor. Borçlunun, alacaklı bankalardan birine başvurması ile başlayacak süreç, banka temsilcilerinin yer aldığı komitede değerlendirilerek sonuca bağlanacak. Eskiden bir bankanın itirazı halinde gerçekleşemeyen yapılandırma yeni düzenleme ile bankaların üçte ikisinin kabulü halinde olabilecek. Diğer bankalar bu karara razı olacak. Yani 6 bankaya borçlu olan bir şirketin borçları 4 bankanın anlaşması ile yapılandırılabilecek. Yeni kredi verilmesi ise kreditör bankaların yüzde 90’ının kabul etmesi durumunda gerçekleşecek. Borç silme ise bankaların tamamının kabul etmesi halinde uygulanacak.

Yapılandırma düzenlemesi ile son dönemde yükselen kur ve faizlerin şirketler üzerinde yarattığı baskının hafifletilmesi amaçlanıyor. Bu konuda seçici davranılacağı ve geri ödeme kabiliyeti yüksek firmalara yönelik olacağı vurgulanıyor.

İlgili bağlantılar:

Tüm yazılar

1/3
bottom of page