top of page

McKinsey Şirketi ve atamaları yapılamayan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları

ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey’in adı, Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’ne danışmanlık hizmeti vereceği açıklandığından beri gündemden düşmüyor. Maliyet ve Dönüşüm Ofisi’nin görevi, programda belirlenen hedefleri ve sonuçları her çeyrekte kontrol etmek. McKinsey de bu ofise danışmanlık hizmeti vererek ofisin sahip olduğu gözetleme ve denetleme fonksiyonuna bir anlamda ortak olacak. Böylelikle hükümet uluslararası finans çevrelerine McKinsey’in itibarı üzerinden güven verecek.

Yönetim danışmanlığı firmaları yeni finansal dönemin IMF’leri olarak anılıyor. IMF’nin rolünün zayıfladığı bu yeni dönemde danışmanlık firmaları, borç veren finans çevrelerinin çıkarlarını garanti altına almada yeni roller üstleniyor. Önceden IMF nasıl Türkiye gibi borç verdiği ülkelerin ekonomi, dış politika gibi politikalarına yön verdiyse, bu yeni dönemde bu şirketler ülkelerin politika tercihlerinde etkili oluyor. IMF gibi McKinsey de Türkiye’ye yabancı değil. Türkiye’de özelleştirmelere, ekonomi programlarına, bankaların yeniden yapılandırılmasına, Türkiye’nin önde gelen firmalarına danışmanlık hizmeti vermiş bir şirket. En önemlisi McKinsey’le 90’lı yıllarda IMF ile görüşmelere ara verildiği dönemde çalışılıyor. Yani birinin bıraktığı yerden diğeri devam ediyor.

Öncelikle her değişim programının kendi kadrolarını getirdiğini bilerek McKinsey’in Türkiye’nin ekonomiden dış politikaya, yerel yönetim politikalarından eğitim politikalarına nasıl yön verebileceğine bakalım. Hatırlanacağı üzere yeni hükümet sistemi kapsamında (24 Haziran sonrası) Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1-Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, 2-Eğitim ve Öğretim Politikaları, 3-Ekonomi Politikaları, 4-Güvenlik ve Dış Politikalar, 5-Hukuk Politikaları, 6-Kültür ve Sanat Politikaları, 7-Sağlık ve Gıda Politikaları, 8-Sosyal Politikalar ve 9-Yerel Yönetim Politikaları Kurulları kurulmuştu. Politika ve strateji geliştirecek olan bu kurulların bakanlıklardan, sivil toplumdan, iş dünyasından görüş alarak politika gelişmelerini takip etmesi planlanmıştı. Ayrıca görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapacak veya yaptıracaktı. Her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek, bu talepler öncelikle değerlendirilecekti. Fakat 3 ay geçmesine rağmen beklenen bir şeyler varmış gibi bu 9 kurula atama yapılmadı. Şimdi ise atanmaması için bir sebep kalmadı. McKinsey ile anlaşıldığına göre, bakanlıkları yönlendirecek kadar önemli misyonları bulunan bu kurullara “tavsiye” niteliğinde isim önerileri alınabilir. Önümüzdeki günlerde bu kurullara sırayla atamalar yapıldığında burada mutlaka McKinsey’in izini aramalıyız.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Şeması

Tüm yazılar

1/3
bottom of page