top of page

Yeni Ekonomi Programı’nın başarı şansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Yeni Ekonomi Programı 20 Eylül’de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bütçe yılıyla birlikte uygulamaya konulacak eylem planında ilerlemeler 3 aylık dönemler itibarıyla izlenecek. Programın giriş kısmında mevcut siyasi, ekonomik durum ve temel hedefler yer alıyor. Kalan kısımda enflasyon, kamu maliyesi, cari açık, büyüme ve istihdam, bankacılık sektörü ve reel sektör kredileri ile program ve projeler anlatılıyor. Programda krizlere karşı dayanıklı ve güçlü ekonomi, düşük kamu ve hanehalkı borcu, disiplinli maliye politikası, dinamik ve girişimci özel sektör, dünya pazarlarına açık ihracat yapısı, güçlü beşeri sermaye ve yeni hükümet sisteminin hızlı karar alma süreçlerine vurgu yapılıyor.

Temel hedefler içerisinde enflasyonun düşürülmesi, bütçe açığının milli gelire oranının düşürülmesi, 2019 bütçesinde 75,9 milyar TL’lik tasarruf sağlanması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması, ihalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak henüz başlanmamış projelerin askıya alınması, mega alt-yapı projelerinin doğrudan yabancı yatırım yoluyla ve uluslararası finansman ile gerçekleştirilmesi, vergi gelirlerinin artırılması; ihracat, turizm ve sanayi ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümün sağlanması, turizm gelirlerinin artırılması, bankaların mali yapılarının güçlendirilmesi, reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması, liyakat ve performans odaklı bir şekilde ekonomi kurumlarının yeniden yapılandırılması yer alıyor.

Bu sayılan temel hedefler ekonomideki en kritik sorunları tespit etmede başarılı olsa da politika önerilerinin uygulanabilirliği açısından aynı şeyi söylemek zor. Program özetle “kemer sıkacağız” diyor. Hiçbir hükümet kemer sıkacağım diyerek iş başına gelemez. Gelen de uzun süre kalamaz. Niteliği itibarıyla bir yol haritası olan, birbiriyle tutarlı amaç ve politika sunması beklenen yeni programın başarılı olması için eylem planının kararlı bir şekilde uygulanması ve programdan taviz verilmemesi şart. Oy uğruna programdan sapma olursa bunun bedelini bütün Türkiye öder.

Tüm yazılar

1/3
bottom of page